บอร์ดเกม - https://siamgame.org/

การนำไอเดีย บอร์ดเกม มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาในปัจจุบัน

ยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยโรคระบาด Covid-19 ทำให้นักเรียน นักศึกษา เรียนผ่านออนไลน์ จึงทำให้ บอร์ดเกม เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่นักเรียนให้ความสนใจมากขึ้น ทำให้เกิดความสนุกในระหว่างคลาสเรียนออนไลน์ ให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมกับการเรียนมากยิ่ง ให้มีความการแสดงออก แสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น แถมยังส่งผลต่อสภาพร่างกายของเด็กเองด้วย ทั้งสภาพจิตใจ อารมณ์ ร่างกาย การเข้าสังคม การใช้สติปัญญาในการตัดสินใจคิดให้รอบคอบมากขึ้น บอร์ดเกมสนุกๆอาจจะเล่นคนเดียวหรือหลายคนได้ ยังจะช่วยให้เด็กๆมีจินตนาการ รู้จักการสังเกต คิดหาเหตุและผลมาวิเคราะห์ เกิดความคิดเกี่ยวกับรูปร่าง สี จำนวนประเภท รวมถึงความสัมพันธ์

การเรียนรู้มักไม่มีคำว่าสิ้นสุด จึงได้นำไอเดีย บอร์ดเกม มาประยุกต์ให้เข้ากับการศึกษาไทยในปัจจุบัน ตัว Board game ออกแบบมาให้เสริมสร้างทักษะที่แตกต่างกันไม่ว่าจะการสื่อสารในการพูด การแสดงสีหน้าอารมณ์ท่าทาง ความพร้อมของประสาทสัมผัส การมีสมาธิ การสังเกต ความจำ การเข้าใจ ความกล้าในการแสดงออก หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความสนุกของการเรียนการสอนของอาจารย์จะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาจำบทเรียนได้ง่ายขึ้น วันนี้จึงยกไอเดียบอร์ดเกมเข้ากับวิชาต่างๆ จะมีบอรเกมสนุกๆเกมไหนกันบ้างไปดูกัน

1. Democracy Timeline Game

บอร์ดเกม - https://siamgame.org/ 9

Democracy Timeline Game  วิชาแรกพาทุกคนไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของประชาธิปไตยของไทย เรียนรู้ผ่านตัวการ์ด จำนวน 78 เหตุการณ์ เกมนี้จะได้ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดก่อนหลัง โดยจะมีคำถามให้ตอบถ้าใครแน่ใจว่าการ์ดไหนตรงกับเหตุการณ์ที่ถามมา ก็เลือกการ์ดแล้วลงได้เลย 

2. Cyber City Board Game

บอร์ดเกม - https://siamgame.org/ 10

Cyber City เรียนรู้วิชาด้านเทคโนโลยี ฝึกการคำนวณ ทั้งยังฝึกการวางแผน การเอาตัวรอด แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีว่าอันไหนควรใช้กับอะไร แล้มีหลักการอย่างไรบ้าง เหมาะสำหรับเด็กประถมในการเรียนรู้สิ่งที่ถูกผิดของการใช้เทคโนโลยี

การนำบอร์ดเกมมาประยุกต์เข้ากับการศึกษานั้นไม่แย่เลย แถมยังส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับตัวเด็กๆอีกด้วย และยังมีประโยชน์มากมายสำหรับการนำบอร์ดเกมมาใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ด้านแรกด้านความคิด (Thinking) ตัวความซับซ้อนของบอร์ดเกม จะทำให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตัวบอร์ดเกมก็ถอดแบบสถานการณ์จริงมาให้ผู้เล่นนั้นเกิดความคิดที่กว้างขึ้นและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้านสองด้านทักษะ (Skills) เด็กไทยส่วนใหญ่จะเขินอายเวลารายงานหน้าห้อง ตัวบอร์ดเกมจะฝึกทักษะการเจรจาต่อรอง ต้องใช้ทักษะการพูดมากยิ่งขึ้น ด้านนี้จะช่วยให้เด็กๆนั้นกล้าที่จะแสดงออกพูดออกมาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีทักษะการเข้าสังคมได้ดีอีกด้วย สุดท้ายด้านทัศนคติ (Attitudes) เกิดขึ้นจากทัศนคติของคนไทยในสมัยก่อนที่ติดภาพเด็กติดเกมว่าเล่นไปก็ไม่มีวันที่ดีขึ้น แต่ในปัจจุบันอาจารย์ได้นำเกมที่ดี มาประยุกต์เข้ากับวิชาที่สอน นอกจากเกมจะเข้าถึงตัวนักเรียนได้ง่ายแล้ว บทเรียนที่สอนก็จะส่งผลดีให้กับตัวนักเรียนเองเพราะจะจำได้ง่ายขึ้น 

สรุป การนำไอเดียบอร์ดเกมมาใช้ในการศึกษา จากข้างต้น สามารถนำมาประยุกต์ได้หลากหลายวิชา ยังสามารถให้นักเรียนได้เกิดภาพจำ และเข้าใจถึงบทเรียนได้ง่ายขึ้น และมีประโยชน์ส่งผลต่อการเรียนทั้งด้านความคิด ด้านทักษะ รวมถึงทัศนคติที่มีต่อบอร์ดเกมไปในทางที่ดี ทั้งนี้ยัง Board Game สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในสังคมปัจจุบันอีกด้วย

ขอบคุณรูปจาก

https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_1280762

https://deschooling.in.th/2019/05/21/thai-democracy-timeline-game-review/

https://inskru.com/idea/-MbVJhVRayy_3dbst8fC

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บอร์ดเกม siamgame.org

Social Media

Most Popular

Tags