บอร์ดเกมส์สร้างชาติ - https://siamgame.org/

เล่น บอร์ดเกมสร้างชาติ ผ่านการศึกษาในยุค 5G

บอร์ดเกมสร้างชาติ ผ่านการศึกษาได้อย่างไร? วันนี้เรามีคำตอบ  เมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า“บอร์ดเกม” เข้ามาเป็นกระแสในประเทศไทยจนมีธุรกิจเกิดใหม่เกี่ยวกับบอร์ดเกมส์มากมาย แม้กระทั่งวงการศึกษาไทยก็ยังนำบอร์ดเกมส์มาบูรณาการเป็นสื่อการเรียนที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นรูปแบบการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เกมส์นำ ทำให้ผู้เรียนเปิดใจและส่งเสริมให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

ส่วนผสมของคำว่า บอร์ดเกมส์ กับ การศึกษา

บอร์ดเกมส์แฝงไปด้วยความสนุกสนาน นอกจากนั้นแล้วยังช่วยพัฒนาทักษะ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เมื่อนำความรู้ในทางวิชาการต่างๆมาบูรณาการกับบอร์ดเกม นอกจากเด็กจะได้ความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมส์แล้ว ก็ยังได้ความรู้และพัฒนาสมองไปด้วยในคราวเดียวกัน กล่าวคือ ได้ทั้งการพัฒนาทักษะ และได้กระบวนการทางความคิด และได้เนื้อหาวิชาการอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งเล็กๆที่ทำให้บอร์ดเกมส์สร้างชาติ ผ่านอนาคตของชาตินั่นเอง

บอร์ดเกมส์สร้างชาติ เพื่อการศึกษา นำมาสู่การเรียนรู้แบบธรรมชาติ

บอร์ดเกมส์สร้างชาติผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลเด็กจะโฟกัสกับตัวเองมากกว่า แต่การเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมสนุกๆ ทำให้เด็กกลับมาสู่ธรรมชาติของการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองที่สอดแทรกกระบวนการและทักษะเข้าไปในบอร์ดเกมส์ ทำให้เด็กเกิดทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆนอกจากความรู้ในตำราเรียน ทำให้เห็นภาพรวมของกระบวนการเบื้องต้นในการจัดการกับปัญหาต่างๆว่ามีขั้นตอน วิธีการและกระบวนการอย่างไรบ้างผ่านการได้ลองเล่น ทั้งยังสอนให้เด็กรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง อันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน

บอร์ดเกมส์เพื่อการศึกษาให้มากกว่าวิชาการ

บอร์ดเกมสร้างชาติ - https://siamgame.org/ 1

บอร์ดเกมนอกจากจะได้การเรียนรู้ ทักษะ และกระบวนการคิดแล้ว ยังสร้างสังคมให้แก่เด็ก ได้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของเพื่อนในชั้นเรียนผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อจบจกการร่วมกิจกรรมไปแล้วก็ยังมีเรื่องราวให้ขบคิด สนทนา และคุยกันต่อได้ ทำให้เด็กรู้สึกว่าอยากพูดขึ้นกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และวิธีการคิดหรือการแก้ปัญหาร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เป็นผลพลอยได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นเสน่ห์ของบอร์ดเกมส์ ช่วยลดปัญหาเด็กติดโซเชียลมีเดียได้ เรียกได้ว่าบอร์ดเกมส์สร้างชาติผ่านการศึกษาได้ลงตัว

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของ บอร์ดเกมสร้างชาติ อาจประเมินไม่ได้ด้วยเกรดเฉลี่ย

บอร์ดเกมนับเป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่จะต้องประเมินและมีการอภิปรายหลังการเรียน ซึ่งการนำบอร์ดเกมส์มาเป็นสื่อการเรียนรู้ทำให้เด็กตกตะกอนความคิด ผ่านการที่ได้จจัดเรียงข้อมูล สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดอันเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมส์ คือ ความสนุก ผ่านบอร์ดเกมส์สนุกๆอันเกิดจากการเปิดใจที่จะเรียนรู้ เพราะทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเค้า นอกจากนี้ระหว่างที่เล่นยังทำให้เขาเกิดความเข้าใจในกระบวนการบางอย่างในเกมส์ เช่น จะเป็นการรู้วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เด็กเกิดภาพจำทางความคิด เป็นตัวแทนทางความคิดที่เข้าใจง่ายช่วยในการจดจำได้ง่ายขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนการที่นำทำให้บอร์ดเกมส์สร้างชาติผ่านอนาตของชาติได้อย่างแยบยล

บอร์ดเกมสร้างชาติ - https://siamgame.org/ 2

บอร์ดเกมส์ทางการศึกษา เป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงการศึกษาและวิชาการ เป็นสื่อที่ไม่ได้นำไปใช้แทนสื่อประเภทอื่นๆแต่อย่างใด แต่เป็นสื่อทางเลือกที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปิดใจและเข้าใจในเนื้อหาที่เป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กรู้สึกเหมือนกำลังอ่านหนังสือ แต่เป็นการอ่านหนังสือในยุคใหม่ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกไปในเวลาเดียวกันนั่นเอง

ขอขอบคุณภาพจาก

https://www.amarinbabyandkids.com/family/family-activities/kid-board-game/

https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_1280762

https://www.soimilk.com/thelist/news/7-board-game

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บอร์ดเกม siamgame.org

Social Media

Most Popular

Tags